Kakovost in varstvo okolja

Osredotočanje na potrebe in pričakovanja strank ter zadovoljstvo kupcev in drugih interesnih skupin z našim sodelovanjem so najbolj pomembne vrednote, po katerih MEDICAL INTERTRADE meri in določa svojo skupno uspešnost.

Pri ohranjanju teh vrednot polagamo posebno pozornost skrbi za okolje.