Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Izpolnjujemo vse zahteve poslovnih partnerjev z edinstvenim pristopom k njihovim individualnim potrebam. Izvajamo vse procese za korist družbene skupnosti, katere potrebe so eden od vodilnih dejavnikov našega razvoja, skrbimo o pozitivnem vplivu na okolje v skladu s trendom njegovega ohranjanja, spodbujamo razvojne možnosti in spoštovanje vseh zakonov, ki so vgrajeni v okvir celotne dejavnosti podjetja.

Vizija

Naš cilj je ustvariti inovativne trende sodobne veletrgovine v segmentu zdravstva z nenehnim izboljševanjem kakovosti storitev, s poudarkom na strokovnem pristopu strokovnjakov do uporabnikov zdravstvenih storitev in izboljšanju poklicne etike kot celote.

Želimo doseči in ohraniti najvišjo raven poslovnih praks, ki jih spodbuja timsko delo zaposlenih, vlaganje v razvoj človeških virov in uporabe novih znanj in tehnologij v njihovem vsakdanjem delu in vodenju družbe.