Zgodovina podjetja

1990 ustanovljeno podjetje v Vukovarju

1991 nadaljevanje dejavnosti družbe v Zagrebu

1997 ustanovljen oddelek stomatologije in dentalne tehnike

1998 odprli novo poslovno enoto v Osijeku

2000 ustanovil oddelka za veterino in registracije

2001 ustanovljen oddelek diagnostike

2003 ustanovljen oddelek trženja in kliničnih preskušanj

Odprta poslovna enota Solin in Medical Intertrade doo Sarajevo

2004 ustanovljen Medical Intertrade doo Ljubljana

Zlata medalja za poslovno odličnost

2008 odprta poslovna enota Vukovar

2010 Super Brand Award Hrvaška

2014 ustanovili dejavnost sekundarnega opremljanja