Veleprodaja zdravil

V družbi Medical Intertrade d.o.o., Ljubljana na podlagi dovoljenja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočki in z njimi oskrbujemo lekarne, bolnice, zdravstvene domove, veterinarske postaje in druge zdravstvene ustanove.